آموزش مجازی دانشیار

چگونه از چشمانمان مراقبت کنیم ؟

    چشم های شما پنجره ای به سوی دنیا است . بنابراین مراقبت ار آن ها اهمیت بسیار زیادی دارد. مواردی مانند معاینات منظم، خواب کافی و استراحت دادن به چشم ها وقتی...

موج های مکانیکی

  موج های مکانیکی ، فصل چهار از کتاب فیزیک پیش دانشگاهی مباحث موجود در این کتاب هر چند ساده هستند ، اما برای دانشجویانی که این مطالب را به فراموشی سپرده اند ،...