دسته: هنر

مبانی ویدئو دیجیتال

    در این آموزش با موارد زیر آشنا می شوید :  شناختن تفاوت دو ویدئوی آنالوگ و دیجیتال نرخ فریم و قدرت وضوح و تاثیرش بر کیفیت فیلم محاسبه حجم یک فایل ویدیویی...