دانلود مقاله لاتین : یک ربات بیومیمتیک زنبورعسل برای آنالیز سیستم ارتباطی رقص زنبور عسل

  چکیده: یک ربات بیومیمتیک (طراحی با الگو برداری از طبیعت) زنبورعسل  قادر به رقص و تقلید تمام سیگنال های شناخته شده در سیستم ارتباطی رقص زنبور عسل ساخته شده است. این مقاله طراحی...