دانلود مقاله : بررسي شبکه های عصبي در تكنيك QFD

  عنوان مقاله : بررسي شبکه های عصبي در تكنيك QFD محمدرضا شهرياری چكيده : در اين مقاله به بررسي كاربرد شبكه هاي عصبي در تكنيك QFD پرداخته شده است و به استفاده آن...