دسته: کدهای متلب

کد ساخت موسیقی در متلب

کد ساخت موسیقی در متلب کد ساخت موسیقی در متلب کاملا تست شده می باشد. برای دو نوع ساز کد طراحی شده است که عبارتند از سازدهنی و تار. بطور پیشفرض 3 متن اهنگ...