دسته: کسب درآمد

پنج راه براي ميليونر شدن

سعي كنيد داستان هاي موفقيت ميلياردرها و مولتي ميليونرها را مطالعه كنيد و آنها را سرلوحه كار خود قرار دهيد. طريقه مولتي ميليونر شدن با ميليونر شدن چندان فرقي ندارد. كارشناسان اين رشته همان...